Mattssons Lamm

Välkommen till Mattssons Lamm!

Butiken

OBS! Allt kött är slut
nästa slakt blir v 32 eller 34 Då öppnar vi igen

Adress Fridhemsstigen 3 Norrtälje
Funderar ni över något så är det bara att ringa Carina 070-3703391

Carina & Ulf & Oskar / Mattssons Lamm

Lammbutik i Norrtälje
Lär dig köra fyrspann

Lektioner & Kurser med pedagogisk undervisning, här hos oss på Norr Malma.

Mattssons Lamm/Norr Malma gård

På Norr Malma gård i underbara Roslagen Här får ni massor av härliga upplevelser i en miljö nära djur och natur. Vi erbjuder naturskön plats för konferens, events och hästkörning. Endast en mil norr om Norrtälje

  • Pedagogisk undervisning med vänligt bemötande

  • Välorganiserade och genomtänkta konferenser

  • Ett naturskön och lantlig roslagsmiljö

Norra Malma naturreservat ligger vid sjön Erken, nära Svanberga norr om Norrtälje. Reservatet består av en ekhage som rymmer ett av länets största bestånd av grovstammiga ekar. Här finns också ett stort gravfält från järnåldern.
Den kanske vackraste tiden att besöka Norra Malma är innan lövsprickningen då blåsippor, vitsippor, vårlök och gullvivor breder ut sig mellan ekarna. De grova ekarna skvallrar om att marken under historisk tid tillhört kronan. Den som kommer hit en marskväll har stor chans att höra kattugglan som häckar i någon av ekarnas många håligheter. Kaja, skogsduva och storskrake hittar också skyddade häckningsplatser i ekarna senare under året. Fem olika fladdermusarter, bland annat den ovanliga arten stor fladdermus, använder de ihåliga ekarna som sovplatser.
Målsättningen för skötseln av området är att säkra en successiv föryngring av ekbeståndet. När en gammal ek faller skyddas de nya som kommer upp med nät eller så planterar man nya. Området har under århundraden brukats som en ek- och hasselbevuxen slåtteräng där man årligen skördat gräs, örter och löv innan gårdens betesdjur släpptes in för efterbete. Hasselbeståndet skördades regelbundet och de smidiga och lättböjliga stammarna användes bland annat till tunnband. Nu hålls området öppet med hjälp av bete.” Utdrag från Länsstyrelsens hemsida. Läs mer om den historiska platsen Norr Malma här!